จีนชี้รายงานปลอมของสหรัฐฯ สะท้อนถึงการต่อสู้กับโควิด-19 ที่ล้มเหลว

October 14, 2020