ปธน.จีนระบุเซินเจิ้นเป็นผลงานชิ้นเอกที่เริ่มต้นจากศูนย์ของสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน

October 14, 2020