การเต้นรำโบราณ “จั๋วเกินหม่า” ของอำเภอหนังเชียน มรดกทางวัฒนธรรมบนที่ราบสูง

October 25, 2020