ปธน.จีนกล่าวปราศรัยผ่านวีดิทัศน์ยังฟอรั่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก ครั้งที่ 3

November 1, 2020