บทวิเคราะห์: ทั่วสหรัฐฯ ตระหนักถึงความล้มเหลวในการต้านโควิด-19 แต่เหตุใดนักการเมืองยังไม่สำนึก

November 1, 2020