จีนชี้ จีน-สหรัฐฯ ไม่อาจแยกจากกันโดยสิ้นเชิงได้

November 1, 2020