เลขาธิการใหญ่ ‘สี จิ้นผิง’ รับตำแหน่งหัวหน้าคณะร่าง “ข้อเสนอฯ” และชี้นำการร่างแผนพัฒนาประเทศด้วยตนเอง

November 1, 2020