บทวิเคราะห์ จีนชี้สหรัฐเป็นผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมทั่วโลกมากกว่าเป็นผู้พิทักษ์

November 1, 2020