บทวิเคราะห์:ประชาคมโลกชี้ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ไม่ได้สร้างกับดักหนี้ แต่สร้างการพัฒนา

November 1, 2020