ปธน.สีตอบจดหมายครูและนักเรียนจากสถาบันศิลปะงิ้วแห่งชาติจีน

November 1, 2020