ปธน.จีนจะกล่าวสุนทรพจน์ทางไกลเปิดงาน CIIE ครั้งที่ 3

November 1, 2020