จัดแถลงเจตนารมณ์ประชุมเต็มคณะคกก.กลางพคจ.ชุดที่ 19 ครั้งที่ 5 เช้า 30 ต.ค.

November 1, 2020