ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งประกาศสรรหาผู้สร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่ Young Filmmakers จากทั่วโลกเพื่อมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ผลงาน

November 12, 2020