ตัวแทนสื่อที่เข้าร่วมการประชุมโอลิมปิกฤดูหนาวโลกแสดงความเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการจัดงานและเฝ้ารอการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่ง

November 16, 2020