การแข่งขันด้านนวัตกรรมและการสร้างธุรกิจ “Internet+” ของนักศึกษานานาชาติที่ประเทศจีนครั้งที่ 6 เปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

November 17, 2020