ศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาของสเปนระบุพบเชื้อโควิด-19 จากตัวอย่างน้ำเสียเมื่อปี 2019

June 30, 2020